— onze werkwijze —

1. Verkenning. In een eerste fase zitten we met u samen voor een vrijblijvend verkenningsgesprek. Wij luisteren naar uw visie en plannenen we bespreken wat Lammens L&H voor u kan betekenen

2. Data-inzameling. klaar om samen te werken aan jullie groene droom? Dan verzamelen we zoveel mogelijk basisgegevens over uw project. We ontvangen graag alle bestaande info over het terrein, woning/gebouw(en). Bijkomend maken we een inventaris op van de aanwezige elementen via opmeting en fotomateriaal. Dit vormt de basis van de tuinstudie

3. Ontwikkeling. Na grondige analyse van de beschikbare data, aangevuld met eigen dataverwerving, ontwikkelen wij een ontwerpvisie. In deze fase koppelen we technische en ruimtelijke data, uitdagingen & opportuniteiten aan creativiteit. Via een grondplan krijgt de organisatie van het geheel vorm. Sfeer- en visualisatiebeelden kunnen het beoogde resultaat verduidelijken. Dit resulteert in een klantgericht ontwerpvoorstel.

4. Adaptatie. We zitten opnieuw met u samen en stellen u ons ontwerp voor. We doorlopen met u onze visie en bijhorende ontwerpkeuzes. We presenteren u het verhaal van uw (tuin)project. In overleg verfijnen we het ontwerpvoorstel, bespreken eventuele aanpassingen en koppelen deze terug naar de ontwerpvisie. Met uw goedkeuring gaan we over tot de uitwerkingsfase. 
.

5. Uitwerking. Materialen worden voorgelegd en in onderling overleg uitgekozen. Een beplantingsplan wordt met veel zorg opgemaakt en uitgebreid toegelicht. Bij het selecteren van beplantingen schenken we veel aandacht aan sfeerevolutie doorheen de seizoenen. Indien van toepassing worden nog enkele andere technische plannen opgemaakt (elektriciteit/verlichting, beregening, ontwerpdetails,... ). Zo komen we tot een volledig uitgewerkt ontwerp. 

6. Berekening. Wanneer bovenstaande beslissingen genomen zijn, volgt een detailofferte a.d.h.v. een meetstaat. Die vormt het draaiboek doorheen de fysieke (tuin)aanleg: van grondwerken tot afwerking. 

7. Uitvoering. Bestellingen worden geplaatst, afspraken met leveranciers en onderaannemers worden gemaakt. We spreken een startdatum af. Vervolgens gaat ons groenteam aan de slag: grondwerken, uitzetten van het ontwerp, aanleg en afwerking. Het ontwerpteam volgt de werken van nabij op.

8. Onderhoud. Het resultaat is steeds iets om trots op te zijn en daar halen wij (en u!!) veel voldoening uit. We zien het project dan ook graag in de best mogelijke staat ontwikkelen zodat u er steeds optimaal van kan genieten! Na voltooiing van de aanleg blijven wij u dan ook graag bijstaan. Doorheen de tijd begeleiden en sturen wij u graag bij waar nodig. Zo blijft uw (tuin)project steeds groeien en evolueren samen met u!