— onze visie —

Een tuin of een park is meer dan een groene bijzaak tussen muren en grenzen. Een sterk ontwerp verweeft wat "binnen" met wat "buiten" grenzen valt.  Woonvertrekken worden verdergezet voorbij de gevelsteen & de eigen buitenruimte wordt doordacht gekaderd binnen het grotere geheel van aangrenzende groenstructuren, omsluitingswegen, topografie,...

Deze ruimtelijke verankeringsvisie vertrekt steeds vanuit uw persoonlijke wensen. Wij streven naar een uitgepuurde functionaliteit van het geheel. Hiernaast is de belevingswaarde belangrijk om een oord van rust en ontspanning te creëren binnen ieders levensstijl en budget.

1982 - 2023

— ONS TEAM —

Luc Lammens studeerde in 1982 af aan het Hoger Rijksinstituur voor Tuinbouw te Vilvoorde als Tuin- en Landschapsarchitect. Hij startte een eenmansbedrijf op voor studie, aanleg en onderhoud van tuinen en parken. In 1984 vervoegde studie-en echtgenote Helga Van Looy hem. Lammens L&H bvba werd opgericht in teken van de groei van de activiteiten. De eerste medewerkers traden in dienst.

Sinds 2009 versterkt ook dochter Iris, vormgever (2009) en ruimtelijk planner (2018), het ontwerpteam. Het veelzijdige groenteam neemt aanleg en nazorg voor zijn rekening. Tezamen vertegenwoordigen zij decenia van ervaring en vakkennis, die zij nog regelmatig aanvullen om de evoluties in de sector op te volgen.

Voor een gespecialiseerde uitvoering of specifieke technieken krijgen wij de medewerking van enkele vakbekwame onderaannemers die eenzelfde kwaliteitsnorm nastreven.